Výroba vzoriek

Obal je neoddeliteľnou súčasťou logistického reťazca každého výrobku a ovplyvňuje nielen náklady spojené napríklad s prepravou či skladovaním výrobkov, ale aj jednotlivé procesy, ktoré vnútri každého logistického reťazca vznikajú.

Pripravíme kompletné riešenie

  • vytvoríme výkresovú dokumentáciu
  • vypracujeme vzorky
  • zaistíme potrebnú technológiu a materiál
  • spustíme sériovú výrobu
  • dodržujeme kvalitu výroby na najvyššej úrovni
  • zabalíme a expedujeme váš tovar