Logistika

Obaly Morava disponujú vlastnou flotilou nákladných automobilov. Na plynulú a bezproblémovú distribúciu zákaziek je pripravený moderný terminál s rozľahlou parkovacou plochou vhodnou aj pre kamióny nad 12 ton.