Ekológia

Sme držiteľom certifikátu kvality ČSN EN ISO 9001:2009 a značky RESY a Der Grune Punkt, ktorými je garantovaný spätný odber obalu na recykláciu. Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb patrí medzi dôležité firemné hodnoty, preto sme členom združenia EKO-KOM pre nakladanie s odpadmi.

Udržateľnosť CNG

„Vďaka využitiu obnoviteľných zdrojov a nízkym emisiám CO2 je náš vozový park ešte viac šetrnejší k životnému prostrediu a znižuje náklady na palivo až o 40 %.“