Laboratórium

Deklarované hodnoty surovín aj výrobkov máme podložené laboratórnymi analýzami na moderných meracích prístrojoch. Prístrojmi, ktorými testujeme pevnosť na hranu (Test ETC), plošné zrútenie (Test FTC), pretlačenie (Test BST) a nosnosť obalu (Test BCT). Permanentná kontrola vzoriek z výroby je pre nás samozrejmosťou.