Procesný reťazec


 • Konzultácia
  Tím kvalifikovaných obchodných zástupcov zistí potreby u zákazníka a vypracuje detailnú analýzu.


  Analýza
  Získané informácie odovzdáva v tíme interným konštruktérom a pracovníkom vývoja.


 • Návrh
  Konštruktér informácie spracuje a pripraví 2 návrhy riešenia v súlade s potrebami zákazníka.


  Prototyp
  Na základe týchto návrhov sa pripraví fyzická vzorka a 3D výkresová dokumentácia.


 • Technológia
  Príprava tlačových a výsekových nástrojov na prípravu výroby obalu.


  Výroba
  Výrobný proces začína po konečnom odsúhlasení prototypu a nasleduje starostlivá kontrola kvality počas celého procesu výroby.


 • Kompletizácia
  Hotové výrobky sú dodané v rozloženom stave v dopredu dohodnutom termíne a balení podľa špecifikácie zákazníka.


  Expedícia
  Obaly Morava disponujú vlastnou flotilou nákladných automobilov využívajúcou ekologické palivo CNG v nadväznosti na dodanie v potvrdenom termíne v režime just-in-time.