Procesní řetězec


 • Konzultace
  Tým kvalifikovaných obchodních zástupců zjistí potřeby u zákazníka a vypracuje detailní analýzu.


  Analýza
  Získané informace předává v týmu interním konstruktérům a pracovníkům vývoje.


 • Návrh
  Konstruktér informace zpracuje a připraví 2 návrhy řešení v souladu s potřebami zákazníka.


  Prototyp
  Na základě těchto návrhů se připraví fyzický vzorek a 3D výkresová dokumentace.


 • Technologie
  Příprava tiskových a výsekových nástrojů pro přípravu výroby obalu.


  Výroba
  Výrobní proces je zahájen po konečném odsouhlasení prototypu a následuje pečlivá kontrola kvality během celého procesu výroby.


 • Kompletace
  Hotové výrobky jsou dodány v rozloženém stavu v předem dohodnutém termínu a balení podle specifikace zákazníka.


  Expedice
  Obaly Morava disponují vlastní flotilou nákladních automobilů využívajících ekologické palivo CNG.