Laboratoř

Deklarované hodnoty surovin i výrobků máme podloženy laboratorními analýzami na moderních měřících přístrojích, kterými testujeme pevnost na hranu (ECT), plošné zborcení (FCT), průtlak (BST) a nosnost obalu (BCT). Permanentní kontrola vzorků z výroby je pro nás samozřejmostí.