Laboratorium

Deklarowane wartości surowców i produktów są oparte o analizy laboratoryjne wykonane na nowoczesnych urządzeniach pomiarowych. Są to urządzenia, za pomocą których testujemy wytrzymałość na krawędziach (badanie ETC), wgniecenia na powierzchni (Test FTC), odporność na uderzenie (Test BST) i nośność opakowania (BCT Test). Stała kontrola próbek z produkcji jest dla nas rzeczą oczywistą.