DTP Studio

Nasi pracownicy z centrum projektowego i studia DPT są kluczem do Twojego sukcesu. Do projektów opakowań używamy najnowocześniejszego oprogramowania 3D, które umożliwia tworzenie opakowania według parametrów produktów klienta. Cechy produktu są w ten sposób doskonale zabezpieczone z punktu widzenia ekonomii i pomagają w optymalizowaniu kosztów związanych z logistyką.